Deniz Köker

Mijn naam is Alpaslan Köker, vandaar dat op officiële documenten A. Köker staat, maar mijn roepnaam is Deniz en ik stel me ook altijd voor als Deniz Köker.
Voor mij staat het belang van de klant en zijn bedrijf altijd voorop. Zo heb ik al vanaf het begin van mijn loopbaan als advocaat gewerkt en dit zal ook mijn leidraad zijn bij het behartigen van de belangen van de klanten in de toekomst.
Persoonlijke relaties met klanten zijn advocaten niet aangeraden omdat je dan niet meer objectief zou kunnen kijken naar de zaak. Mijn ervaring is dat voor adviseren juist geldt dat er een band moet zijn met de klant en dat je als advocaat niet alleen maar van buitenaf moet kijken maar ook mee moet voelen met je klant.